Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Γιώργος Λεωτσάκος

Ο Δημήτριος Λεβίδης και το αίνιγμα της «Μικρής Φαντασίας»

Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη Δημήτρη Λεβίδη, αναδημοσιεύουμε τη σύντομη βιογραφία, την εργογραφία του και την κριτική τοποθέτηση της «Μικρής Φαντασίας» από τον πρόλογο της έκδοσής της από τον Γ. Λεωτσάκο, ως συμβολή του περιοδικού στη διάδοση της ελληνικής ιστορίας της μουσικής και στη δημιουργία υποδομών για τη σπουδή της.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»