Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Γιώργος Λεωτσάκος

Ο «Πρωτομάστορας» του Καλομοίρη, «μέγας σταθμός» της ελληνικής μουσικής

Ως συγκεκριμένη αναφορά στο έργο του Μ. Καλομοίρη θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε το κείμενο αυτό, που δίνει μία εικόνα τόσο του ιδεολογικο-κοινωνικού πλαισίου της εποχής, όσο και των συνθετικών ιδιοτυπιών αυτού του βασικού έργου της ιστορίας της ελληνικής μουσικής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»