Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Claudie Marcel-Dubois

Ιστορία της Εθνομουσικολογίας

Μετάφραση: Φύλλια Ν. Κικίλια
Για τους σπουδαστές μουσικής και μουσικολογίας το άρθρο αυτό προσφέρει, ως Ιστορία κυρίως της ειδικής έρευνας και της βιβλιογραφίας της, μία απαραίτητη εισαγωγική ενημέρωση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»