Περιλήψεις τεύχους 1/1986 (4)

Diane Touliatos

Ο Ψαλμός 118 στο Βυζάντιο και στη Δύση

Μετάφραση: Καίτη Ρωμανού
Το άρθρο επιχειρεί συγκρίσεις ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική εκκλησιαστική παράδοση, προσφέροντας σε σχέση με τη θεματική αυτή πολύτιμες πληροφορίες.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»