Περιλήψεις τεύχους 5-6 (1987)

Όλυ Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Οι πολιτισμικές σχέσεις Γαλλίας και Ελλάδας στη σύγχρονη ελληνική ιστορία της μουσικής. Μία σκιαγράφηση

Το άρθρο αποτελεί εισαγωγική αναφορά στη σχέση της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας της μουσικής προς την Γαλλία. Η σκιαγράφηση αυτή του ιστορικού χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών θίγει το πρόβλημα της πολιτισμικής μας ταυτότητας, ως πρόβλημα βαθύτερων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτισμών, και το άρθρο αυτό ανήκει, στα πλαίσια του θεματολογικού περιεχομένου του τεύχους αυτού, σε μία ενδιάμεση ομάδα άρθρων με χαρακτήρα, θα λέγαμε, «ελληνογαλλικό», που άπτονται άμεσα, λόγω των προσωπικοτήτων στις οποίες αναφέρονται, του χώρου «μεταξύ συνόρων» Γαλλίας και Ελλάδας: Κ. Α. Νικολόπουλος, Μέλπω Μερλιέ, Ιάννης Ξενάκης. Η ζωή και το έργο των δύο πρώτων έχουν σε διαφορετικές εποχές άρρηκτα δεθεί με ουσιαστικότατες προσπάθειες προβολής του πολιτισμού μας και εδραίωσης θεσμικών πλαισίων διάσωσης και καλλιέργειας της παράδοσης. Για τον Ι. Ξενάκη δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε την παράφραση «από τα χέρια των Γάλλων πήρε το πνεύμα των Ελλήνων».

© Περιοδικό «Μουσικολογία»