Περιλήψεις τεύχους 5-6 (1987)

Γιώργος Κωνστάντζος

Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Αγαθόφρονα Νικολόπουλου (1786-1841)

Το άρθρο αναφέρεται στον μέχρι πρόσφατα άγνωστο συνθέτη, που γεννήθηκε στη Σμύρνη και αφού εγκαταστάθηκε στο Παρίσι (1806) εργάστηκε ως βιβλιοθηκονόμος στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Αναφέρεται επίσης στην επαναστατική δράση που ανέπτυξε ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»