Περιλήψεις τεύχους 5-6 (1987)

Γιώργος Λεωτσάκος

Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος (1795-1872). Για ένα μικρό του εγκόλπιο

Το άρθρο αυτό – το οποίο εντάσσεται στο πεδίο της έρευνας για την ελληνική έντεχνη μουσική – φέρνει στο φως άγνωστα ως τώρα στοιχεία για το συνθέτη του εθνικού μας ύμνου και αποδεικνύει ότι ορισμένες κρίσεις που έχουν εκφραστεί για το έργο δεν ήταν δίκαιες.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»