Περιλήψεις τεύχους 5-6 (1987)

Πολυξένη Mathey-Ρουσσοπούλου

Ο Karl Orff και η Αρχαία Ελλάδα

Η θεματική του άρθρου αυτού ξεπερνάει τα εθνικά όρια του αφιερώματος αυτού του τεύχους. Πρόκειται για μια προσπάθεια να καταδειχθούν οι σχέσεις του έργου του Orff (από τον θάνατο του οποίου έκλεισαν – το 1987 – πέντε χρόνια) προς το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»