Περιλήψεις τεύχους 5-6 (1987)

Eric Sprogis

Από τις παιδαγωγικές μεθόδους μουσικής αφύπνισης στην αφύπνιση της μουσικοπαιδαγωγικής

Μετάφραση: Jean-Christof Dufrène
Το κείμενο αυτό εκθέτει τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν από τη Μεταρρύθμιση της Μουσικής Εκπαίδευσης στη Γαλλία για παιδιά της προσχολικής ηλικίας και του δημοτικού. Το κείμενο αυτό πραγματεύεται κριτικά τα πολύ σημαντικά προβλήματα της μουσικής παιδαγωγικής. Καταδεικνύει την αναγκαιότητα ανάπτυξης παιδαγωγικής έρευνας και τη διαμόρφωση μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων που θα είναι ενταγμένες στην πραγματικότητα, συνδέοντας την «ειδική» παιδαγωγική, που απαιτείται για τη μουσική μόρφωση, με τη γενική παιδαγωγική και τα πραγματικά βιώματα των παιδιών.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»