Περιλήψεις τεύχους 5-6 (1987)

Ίων Ζώτος

Αρχές του γαλλικού μελοδράματος: η λυρική τραγωδία ως δραματικό είδος στη νεοκλασσική Γαλλία

Στο άρθρο προβάλλει το πλέγμα των πολιτισμικών προϋποθέσεων γένεσης του γαλλικού μελοδράματος μέσα στο ισχυρό ανταγωνιστικό πλαίσιο της μουσικής πορείας των γύρω χωρών, κυρίως απέναντι στην ιταλική πρωτοκαθεδρία της μουσικής. Πρόκειται για μία τοποθέτηση των αλληλεπιδράσεων και διαφορών στην ιστορική τους εξέλιξη που συμβάλλει στη μουσικολογική έρευνα για την ειδοποιό διαφορά παράλληλων μουσικών ειδολογικών φαινομένων.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»