Προλογικό σημείωμα

Με πέντε άρθρα που αναφέρονται στον ελληνικό πολιτισμό τριών βασικών περιόδων στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, της αρχαίας, των μέσων χρόνων και της σύγχρονης περιόδου, και με την παρουσίαση των πρώτων κειμένων γύρω από τον χαρακτήρα μιας Ελληνικής Εθνικής Μουσικής του Πέτρου Πετρίδη, η Μουσικολογία συνεχίζει την προσπάθειά της να παρουσιάσει μελέτες που ερευνούν τις ιστορικές πηγές και τις συστηματικές προϋποθέσεις της μουσικής μας παράδοσης.
Για τη θεωρία της αρχαίας ελληνικής μουσικής δημοσιεύεται μία πρωτότυπη ανακοίνωση που ο θεωρητικός της κριτικής κειμένων, καθηγητής Thomas Mathiesen, γενικός εκδότης της δίγλωσσης σειράς Greek and Latin Music του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα και συντάκτης του Catalogue raisonné όλων των ελληνικών κωδίκων αρχαίων θεωρητικών κειμένων του RISM (του Διεθνούς Κέντρου Καταλόγων Μουσικών Πηγών – Répertoire International des Sources Musicales), είχε την καλοσύνη να θέσει στη διάθεση της Μουσικολογίας σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του Catalogue raisonné.
Η ιστορική προβληματική που παρουσιάζεται στο τεύχος αυτό με το άρθρο για τα ελληνικά πληκτροφόρα όργανα, επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία των συζητήσεων για την ελληνική μουσική και την Εθνική Σχολή, στα 1916, από τις στήλες της εφημερίδας Εσπερία, από τον Πέτρο Πετρίδη, καθώς και της κριτικής του Κ. Ψάχου εναντίον της Εθνικής Σχολής του Μανώλη Καλομοίρη. Το πόσο κλασσικά είναι τα κείμενα αυτά για την ιστορία της ελληνικής μουσικής, θα μπορέσει να κρίνει ο αναγνώστης της Μουσικολογίας.
Η τελευταία ενότητα του τεύχους αναφέρεται σε πρόσωπα και προβλήματα της ευρωπαϊκής αισθητικής και μουσικής ζωής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»