Περιλήψεις τεύχους 7-8 (1989)

Βύρων Φιδετζής (παρουσίαση, εργογραφία, βιογραφία)

Κείμενα για την ελληνική μουσική στην εφημερίδα «Εσπερία»

Περιλαμβάνονται κείμενα του Π. Πετρίδη και του Κ. Ψάχου. Τα πρώτα κείμενα του Π. Πετρίδη, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην ελληνική εφημερίδα Εσπερία του Λονδίνου, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1916, αναφέρονται στην Εθνική Σχολή Μουσικής και στις δυνατότητες να εξελιχθεί η ελληνική μουσική ως τμήμα της διεθνούς σύγχρονης μουσικής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»