Περιλήψεις τεύχους 7-8 (1989)

Thomas J. Mathiesen

Προβλήματα κριτικής κειμένου και μετάφρασης στην αρχαία ελληνική θεωρία της μουσικής

Μετάφραση: Καίτη Ρωμανού
Το άρθρο αναφέρεται στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ερευνητής και μελετητής των αρχαίων μουσικών θεωριών, είτε στοχεύει σε έκδοση πηγών είτε σε κριτική μελέτη τους, από τη στιγμή που δεν βασίζεται σε μία σφαιρική συγκριτική εξέταση των πηγών. Το άρθρο έχει την ιδιαίτερη αξία της έγκυρης ενημέρωσης για το επίπεδο της σύγχρονης έρευνας. Υποδεικνύει ταυτόχρονα, κατά τρόπο σύντομο και περιεκτικό, βασικά ερευνητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ερευνητής των ανθρωπιστικών επιστημών, τα οποία συνδέονται με την έλλειψη ολοκληρωμένων κριτικών εκδόσεων των πηγών. Το άρθρο επισημαίνει βασικές «παρεξηγήσεις» εκδόσεων του παρελθόντος (ως προς την φύση κλιμάκων κ.λπ.), οι οποίες εντοπίζονται με βάση σύγχρονες κριτικές μεθόδους και κριτήρια ύφους των κειμένων. Θέτει ταυτόχρονα το πρόβλημα μιας αισθητικής της αρχαίας ελληνικής μουσικής που να βασίζεται στην αποκατάσταση των πηγών και στην αναθεώρηση των αντιλήψεών μας για το περιεχόμενο και την ερμηνεία των αρχαίων θεωριών για τη μουσική.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»