Περιλήψεις τεύχους 9 (1997)

Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Κριτική ανακατασκευή αισθητικών εννοιών στο έργο του T. W. Adorno

Το άρθρο επικεντρώνεται στο πρόβλημα της δυνατότητας να συσταθεί αισθητική θεωρία ως μια sui generis λογική έρευνα των διαστάσεων του έργου τέχνης, μέσα από τη σύγχρονη κριτική ερμηνεία εννοιών της φιλοσοφικής παράδοσης στον Adorno.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»