Περιλήψεις τεύχους 9 (1997)

Γιώργος Λεωτσάκος

Αναφορά στη Συμφωνία αρ. 6, «Το Χρέος» (1989), του Δημήτρη Δραγατάκη

Το άρθρο αυτό του ακούραστου μελετητή των πηγών και μοναδικού ουσιαστικού γνώστη της ιστορίας της ελληνικής έντεχνης μουσικής ελπίζουμε να δώσει αφορμές για περισσότερες επιστημονικά θεμελιωμένες έρευνες στο πλαίσιο των μεθοδολογικών στόχων του περιοδικού.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»