Περιλήψεις τεύχους 9 (1997)

Μιχάλης Πατσέας

Η χρήση του «σχετικού σολ-φα» στις χώρες του «απόλυτου ντο»

Το άρθρο καλύπτει άλλη μια προέκταση της αισθητικής προς τον παιδαγωγικό προβληματισμό που συνδέεται με την ιστορία της μουσικής θεωρίας μετά τον 16ο αιώνα. Το άρθρο έχει ως στόχο του την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κατάλληλες μεθόδους πρακτικής εφαρμογής της μουσικής διδασκαλίας, αντλώντας προς το σκοπό αυτό συστηματικά επιχειρήματα από τα πεδία της ψυχολογίας της μουσικής και της μουσικής θεωρίας και ακουστικής. Το άρθρο αυτό κάνει αισθητή την ανάγκη η θεματική αυτή να διευρυνθεί προς συγκριτικές κατευθύνσεις που να αναδεικνύουν το πολιτισμικό πλαίσιο των παιδαγωγικών κατηγοριών και τη σχέση τους προς τη δημιουργική ανάλυση σημαντικών έργων.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»