Περιλήψεις τεύχους 9 (1997)

Εύη Νίκα-Σαμψών

Λογοτεχνικές και μουσικοαισθητικές προσεγγίσεις του γερμανικού ρομαντισμού στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα

Το άρθρο παρακολουθεί τη γένεση και την εξέλιξη του όρου «ρομαντισμός» στη λογοτεχνική και μουσική κριτική του γερμανικού χώρου και τον αντιπαραθέτει προς τον προβληματισμό του 19ου αιώνα σχετικά με τον εκφραστικό χαρακτήρα των περιεχομένων των μουσικών ειδών. Πρόκειται για μια σημαντική προβληματική, που ουσιαστικά ανατρέχει σε μια αντίληψη για την ιστορία της μουσικής από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα, όχι μόνο ως πολιτισμική συνέχεια των καλλιτεχνικών μορφών, αλλά κυρίως ως ιστορία κριτηρίων της κρίσης και της διάρρηξης των μορφών αυτών μέσα από την πίεση και αντίσταση «υλικών» δυνάμεων (μουσικών υλικών και ψυχολογικών παρορμήσεων).

© Περιοδικό «Μουσικολογία»