Περιλήψεις τεύχους 9 (1997)

Γεώργιος Ζερβός

Η κρίση στη μουσική του 20ού αιώνα. Θέμα και μορφή στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Το άρθρο προσανατολίζεται προς μια κριτική ανακατασκευή αισθητικοτεχνικών εννοιών, όπως είναι η έννοια του θέματος και της μορφής στη μουσική του 20ού αιώνα σε σχέση με την έννοια του ιστορικού χαρακτήρα του μουσικού υλικού. Ο συγγραφέας θεμελιώνει τα επιχειρήματά του στην παράδοση της σύγχρονης ευρωπαϊκής κριτικής σκέψης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»