Περιλήψεις τεύχους 10-11 (1998)

Βύρων Φιδετζής

Δημήτριος Λιάλιος (1869-1940). Ένας ευρωπαίος συνθέτης από την Πάτρα

Η πρωτότυπη αυτή ανακοίνωση αφορά τη ζωή και δημιουργία του σχεδόν αγνώστου Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Λιάλιου. Η σύντομη αυτή ανακοίνωση δημοσιεύεται με στόχο να γίνει γνωστό το πρώτο υλικό τεκμηρίωσης και εργογραφίας του Δ. Λιάλιου που προέκυψε από την έρευνα του Βύρωνα Φιδετζή, ώστε να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω έρευνα ενός – σύμφωνα με το παρόν στάδιο της έρευνας – πολλά υποσχόμενου κεφαλαίου για τη διερεύνηση της ιστορίας της ελληνικής σύνθεσης, αλλά και για τη διερεύνηση των παραγόντων της πρόσληψης κατά το α΄ ήμισυ του 20ού αιώνα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»