Περιλήψεις τεύχους 10-11 (1998)

Αλεξάνδρα Μουρίκη

Αισθητική της έκφρασης και επικοινωνία. Προβληματισμοί σχετικά με μια μουσική-αισθητική αγωγή

Αντικείμενο του άρθρου αυτού αποτελεί η προβληματική της μουσικής έκφρασης και επικοινωνίας από τη σκοπιά μιας κριτικής τοποθέτησης απέναντι στην ιδεολογία και την πρακτική της αισθητικής και μουσικής αγωγής. Πρόκειται για μία προσπάθεια να διερευνηθούν οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της μουσικής αγωγής. Επιχειρείται επίσης η διασύνδεση ερωτημάτων της Αισθητικής Θεωρίας προς ερωτήματα της αισθητικής παιδείας, μέσα σε ένα πλαίσιο αμφίπλευρης κριτικής τόσο των ακραίων εξορθολογιστικών, όσο και των ανορθολογικών τάσεων των πρόσφατων θεωριών της αισθητικής αγωγής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»