Περιλήψεις τεύχους 10-11 (1998)

Καίτη Ρωμανού

Η βρώσις του εμβάμματος (The messing of the dressing)

Το άρθρο αυτό πραγματεύεται θέματα επιστημολογίας, με αφετηρία τα αποτελέσματα του τελευταίου συνεδρίου της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας στο Λονδίνο. Στοχεύει κυρίως στην επισήμανση του κοινωνιολογικού και ιδεολογικού χαρακτήρα μιας «Νέας Μουσικολογίας». Στο επίκεντρό του βρίσκεται το πρόβλημα της σχετικοποίησης της «αλήθειας» και των αποδομιστικών τάσεων στο πλαίσιο του λεγομένου «μεταμοντερνισμού». Γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της εισροής νέων ορολογιών, που υποδηλώνει την τάση αλληλοδιείσδυσης των διαφόρων πολιτισμών και του μοντέλου του δυτικού πολιτισμού, τη διεύρυνση των μουσικολογικών κλάδων και επαγγελμάτων, καθώς και την τάση κριτικής της παραδοσιακής ιστοριογραφίας από την πλευρά του κοινωνιολογικού μεγέθους της πρόσληψης.
Η συγγραφέας αναζητά τις αιτίες αυτών των αλλαγών στον πλουραλιστικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών και στον διογκωμένο ρόλο των ΜΜΕ. Αναφέρεται επίσης στην κοινωνιολογική όψη επιστημολογικών προβλημάτων ως προβλημάτων του επαγγελματικού συμφέροντος επιβολής της εν τω μεταξύ πληθώρας των μουσικολόγων ανά τον κόσμο. Γίνεται αναφορά στην ενδυνάμωση των μουσικοκοινωνιολογικών τάσεων μέσα από την τάση αναγνώρισης «περιθωριακών» γεωγραφικών περιοχών ή νέων κοινωνικών τάξεων και ομάδων.
Στόχος του άρθρου είναι η κριτική περιγραφή της σχέσης αλλαγών της κοινωνιολογίας και της μουσικολογίας (για την τελευταία επισημαίνεται ότι στην πρόσφατη εξέλιξή της θέτει στο επίκεντρο της έρευνάς της μάλλον τη μουσικολογία παρά τη μουσική). Στο τελευταίο μέρος του άρθρου εξετάζεται η ελληνική μουσική και μουσικολογία υπό το πρίσμα των εν λόγω διεθνών αλλαγών.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»