Περιλήψεις τεύχους 12-13 (2000)

Ίων Ζώτος

Γιάννης Γεωργίου Παπαϊωάννου: 23 Ιανουαρίου 1915 – 3 Φεβρουαρίου 2000. Χρονικό – Όραμα – Προβληματισμοί

Ο Γιάννης Γ. Παπαϊωάννου ήταν κυρίαρχη προσωπικότητα της πολιτιστικής ζωής στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, η φήμη του ως αρχιτέκτονα, πολεοδόμου, μουσικολόγου και πιανίστα ήταν μάλλον διεθνής, παρά στενά εθνική. Ήταν κυρίως υπεύθυνος για την παρουσίαση της σύγχρονης μουσικής στην Ελλάδα και διοργάνωσε πολλές σχετικές δραστηριότητες, όπως συναυλίες και διαλέξεις, καθώς και εκπομπές με έργα τα οποία κάλυπταν το φάσμα από τον Bach και τον Schubert μέχρι τον Σκαλκώτα και τον Ξενάκη. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»