Περιλήψεις τεύχους 16 (2002)

Πύρρος Μπαμίχας

Μελωδικά όργανα: ρόλος και ύφος στις φωνητικές συνθέσεις των βιβλίων της concertato κοσμικής μουσικής που εκδόθηκαν στην Ιταλία (1605-1640)

Με τη σύγκριση αντιπροσωπευτικών μουσικών παραδειγμάτων, το άρθρο αυτό επιχειρεί να διερευνήσει το προφίλ και το δομικό ρόλο των μελωδικών οργάνων στις διάφορες φωνητικές συνθέσεις που περιλαμβάνονται στα βιβλία κοσμικής μουσικής της περιόδου 1605-1640, τα οποία τυπώνονται στην Ιταλία. Μια προσεκτική μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συμμετοχής τους σε εκείνα τα βιβλία μάς οδηγεί αρχικά να δεχθούμε το γεγονός ότι εξαρτιόνταν πολύ από μια γενικότερη υποταγή στα δύο κρατούντα ιδιώματα της περιόδου αυτής, δηλαδή το ιταλικό είτε το αυστριακό. Σύντομα μετά το 1619, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών, πραγματοποιείται μια μεγαλύτερη, διαρκής και εντατική ανταλλαγή μορφολογικών χαρακτηριστικών ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες τάσεις, η οποία αφορά και τα οργανικά μέρη.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»