Περιλήψεις τεύχους 16 (2002)

Μαρία Ευστρατιάδη

Γιώργου Σισιλιάνου: Etudes Compositionnelles. Απόπειρα παρουσίασης

Σε αυτό το άρθρο, που αποτελεί απόσπασμα διπλωματικής εργασίας με τίτλο Διερευνήσεις στα Έργα για Πιάνο του Έλληνα Συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου, η οποία κατατέθηκε στην Ανώτατη Κρατική Σχολή Μουσικής και Θεάτρου του Ανοβέρου, η πιανίστα Μαρία Ευστρατιάδη αναλύει τις οκτώ Etudes Compositionnelles του Γιώργου Σισιλιάνου για σόλο πιάνο. Διευκρινίζει ότι ο όρος «étude» στην περίπτωση αυτή δεν αναφέρεται στη δεξιοτεχνική τελειοποίηση του εκτελεστή, αλλά σε ένα είδος σύνθεσης για πιάνο. Διευκρινίζει επίσης ότι, παρά τους διδακτικούς σκοπούς της, πρόκειται για ένα γοητευτικό έργο για σόλο πιάνο, στο οποίο οι εκφραστικές και ηχητικές δυνατότητες του οργάνου αξιοποιούνται, συνδυάζονται αρμονικά, εξελίσσονται και διαπλατύνονται σε βάθος.
Η συγγραφέας προχωρά σε μια δομική ανάλυση των οκτώ σπουδών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σειραϊκή χρήση των ρυθμικών αξιών (“Pour le rythme”), του ηχοχρώματος – που παράγεται με τις χορδές αλλά και με τα πλήκτρα (“Pour le timbre”) και της δυναμικής (“Pour la dynamique”), ένα ευχάριστο μίγμα από τρία αντιτιθέμενα στυλ (“Pour la forme III – Thèmes juxtaposés libres”) και άλλες ενδιαφέρουσες επινοήσεις.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»