Περιλήψεις τεύχους 16 (2002)

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη

Η τεχνική του εξαγγελτικού μοτίβου (Leitmotiv) στην όπερα Το δαχτυλίδι της Μάνας του Μανώλη Καλομοίρη

Το άρθρο αυτό εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Μανώλης Καλομοίρης χρησιμοποιεί την τεχνική του εξαγγελτικού μοτίβου στην όπερα Το Δαχτυλίδι της Μάνας. Αρχικά, αναφέρονται ο ρόλος, τα χαρακτηριστικά και οι βασικές λειτουργίες των εξαγγελτικών μοτίβων, όπως εμφανίζονται στις όπερες του Wagner, καθώς και τα χαρακτηριστικά της τεχνικής αυτής. Ακολουθούν πίνακας με τα εξαγγελτικά μοτίβα στο Δαχτυλίδι της Μάνας, όπως δόθηκε από τον ίδιο το συνθέτη, και οι σχετικές αναφορές των μουσικολόγων σε αυτά. Τέλος, σχολιάζονται τα εξαγγελτικά μοτίβα της όπερας αυτής και δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία που αναφέρθηκαν εφαρμόζονται σε αυτά.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»