Περιλήψεις τεύχους 16 (2002)

Egon Wellesz

The Origins of Schönberg’s Twelve-Tone System

Πρόκειται για ένα σπάνιο κείμενο σχετικά με την προέλευση του δωδεκάφθογγου συστήματος του Schönberg. Το κείμενο αποτελεί ευγενική προσφορά του Μάρκου Δραγούμη που υπήρξε μαθητής του Wellesz. Το άρθρο αναφέρεται στις αναμνήσεις του Wellesz από τις επαφές του με τον Schönberg και συμβάλλει στην κατανόηση της μοναδικής προσωπικότητας του Schönberg ως συνθέτη. Εδώ επιβεβαιώνονται κλασικές ρήσεις του Schönberg, που αφορούν την κριτική που άσκησε στον όρο «ατονική μουσική», τις σχέσεις του πρώιμου έργου του με μερικές παραμέτρους του ρομαντισμού και την οριστική ρήξη με τη ρομαντική τονική γλώσσα στο 2ο Κουαρτέτο Εγχόρδων του. Υπάρχουν επίσης αναφορές στα έργα αρ. 11 και 19, στον Pierrot lunaire κ.λπ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δεύτερη σημαντική ρήξη του Schönberg, που εκφράστηκε στο έργο του αρ. 23. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η αναφορά του Wellesz στον Matthias Hauer και στην πολυσυζητημένη διαφορά του με τον Schönberg.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»