Περιλήψεις τεύχους 17 (2003)

Όλυ Φράγκου-Ψυχοπαίδη

Για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Th. W. Adorno

Το σύντομο αυτό κείμενο, γραμμένο από την διευθύντρια της Μουσικολογίας και πρώην μαθήτρια του Adorno, είναι αφιερωμένο στην επέτειο των εκατό χρόνων από την γέννησή του. Ο Adorno, ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του προηγούμενου αιώνα, προσέφερε πολλά στην επιστήμη της μουσικολογίας. Η Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου επισημαίνει τις ουσιώδεις παραμέτρους της θεωρίας και της μουσικής αισθητικής του Adorno, καθώς και ορισμένα προβλήματα που αφορούν στην σύγχρονη πρόσληψη του Adorno διεθνώς. Το κείμενο ολοκληρώνεται με μία συνοπτική βιογραφία.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»