Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Ιωάννης Φούλιας

Ο ρόλος των αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών στη μουσική εκπαίδευση

Παρά το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών διαθέτουν περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από οποιονδήποτε άλλο στον ελληνικό χώρο για να στηρίξουν τους διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής μουσικής εκπαίδευσης, το “απηρχαιωμένο” και ανεπαρκές (αν δεν απουσιάζει παντελώς) ισχύον νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πληθώρας κατόχων τίτλων μουσικών δεξιοτήτων μη πανεπιστημιακού επιπέδου (οι οποίοι εμπλέκονται επίσης στην διδακτική της μουσικής, αν και δεν διαθέτουν την στοιχειώδη γνωστική επάρκεια και παιδαγωγική κατάρτιση), δημιουργεί σημαντικά προσκόμματα στην προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης της μουσικής παιδείας στον τόπο μας. Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται συνοπτικώς τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων στην πρόσβασή τους σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική μουσική παιδεία, στα μουσικά σχολεία και στα ωδεία, και επισημαίνεται η αναγκαιότητα ίδρυσης Μουσικής Ακαδημίας στην Ελλάδα καθώς επίσης του οριστικού διαχωρισμού της μουσικής παιδείας από την μουσική καλλιτεχνία σε όλα τα επίπεδα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»