Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Μιχάλης Πατσέας

Οι σπουδές μουσικολογίας, μουσικοπαιδαγωγικών και μουσικής στην ανώτατη εκπαίδευση της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία έχει μια πλούσια παράδοση στην μουσική και την μουσική εκπαίδευση. Περισσότερα από 20 πανεπιστήμια, ανώτερες σχολές (κολλέγια) και ινστιτούτα τέχνης προσφέρουν μουσικές σπουδές. Το «Πανεπιστήμιο Μουσικής Τέχνης Ferenc Liszt» είναι το μοναδικό πλήρες ίδρυμα Πανεπιστημιακού επιπέδου, διαθέτοντας 8 μουσικά τμήματα, ένα τμήμα μουσικής εκπαίδευσης και το μοναδικό τμήμα μουσικολογίας στην Ουγγαρία. Πέντε ακόμη πανεπιστήμια έχουν συνολικά 32 τμήματα, τα οποία προσφέρουν εκπαίδευση για καθηγητές μουσικής και μουσικών οργάνων σε επίπεδο ανωτέρας σχολής. Υπάρχουν επιπλέον 14 «ανώτερες σχολές κατάρτισης δασκάλων» με τμήματα για «δάσκαλους μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το «Μουσικοπαιδαγωγικό Ινστιτούτο Zoltán Kodály» του Kecskemét είναι ένα ιδιαίτερο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στην διεύθυνση χορωδίας και στην μουσική εκπαίδευση (μέθοδος Kodály) κυρίως σε αλλοδαπούς. Μόνο εκείνα τα ιδρύματα που προσφέρουν σπουδές πενταετούς διάρκειας και έχουν εκπαιδευτικό προσωπικό με διδακτορικά διπλώματα αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια. Πλήρεις μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές διατριβές θεωρούνται επίσης απαραίτητες για την αναβάθμιση της πανεπιστημιακής μουσικής εκπαίδευσης. Η καθιέρωση ενός διδακτορικού διπλώματος για καλλιτέχνες (Doctor Liberalium Artium – DLA) επελέγη ως η μοναδική θεσμικά ορθή λύση για την εισαγωγή και ανέλιξη των καλλιτεχνών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»