Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Μάρκος Τσέτσος

Ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας και η θέση τους στην ανώτατη μουσική εκπαίδευση

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επανεξετάζονται οι έννοιες του καλλιτέχνη / μουσικού και του επιστήμονα / μουσικολόγου με αναφορά στην ιστορία, τη θεωρία και τη διεθνή πρακτική. Η σαφής διάκριση των δύο εννοιών επιτρέπει τον σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων του μουσικού και του μουσικολόγου στο εσωτερικό της ελληνικής ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης. Εξετάζονται επίσης ζητήματα ορισμού της έννοιας «μουσική ακαδημία» και σχολιάζονται οι πρόσφατες ευρωπαϊκές θεσμικές αλλαγές που αφορούν την μετατροπή τους σε πανεπιστήμια.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»