Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Γιώργος Ζερβός

Οι σπουδές μουσικολογίας στη Γαλλία

Παραθέτοντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μουσικολογίας του Πανεπιστημίου του Παρισιού (Paris IV) και ιδιαίτερα του πρώτου κύκλου σπουδών (DEUG), στο κείμενο αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι οι σπουδές μουσικολογίας στη Γαλλία βασίζονται στις εξής αρχές: απόκτηση (α) ικανών μουσικών βάσεων, απαραίτητων για την μελλοντική μουσικολογική έρευνα, (β) γενικής μόρφωσης, θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης, διαμέσου των αντιστοίχων επιστημών (ιστορία τέχνης, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ακουστική κ.λπ.) και (γ) συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων προσέγγισης των προαναφερθέντων αντικειμένων. Τέλος, αναπτύξαμε εν συντομία τη θέση ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός σε θεσμικό επίπεδο μεταξύ μουσικολογικών και μουσικών σπουδών, τόσο ως προς τους τρόπους εσωτερικής λειτουργίας, όσο και ως προς τους τρόπους επιλογής των υποψηφίων φοιτητών στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ακαδημίες, σχολές.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»