Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Ίων Ζώτος

Οι ουμανιστικές σπουδές και τα παραδοσιακά αμερικανικά πανεπιστήμια

Λόγω της σχετικής ελλείψεως πληροφοριών γύρω από τα παλαιά αμερικανικά πανεπιστήμια, και ως απόφοιτος (M.A., Ph.D.) του Πανεπιστημίου της Πεννσυλβανίας ο ίδιος, επέλεξα να πω δυο λόγια γύρω από τα “Πανεπιστήμια του Κισσού” (“Ivy League Universities”) της Αμερικής, εστιάζοντας στην έμφαση στην παραδοσιακή (ευρωπαϊκή) κουλτούρα, στον Ουμανισμό και στην σημασία που δίνεται στις διεπιστημονικές μελέτες. Μετά από εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικώς με το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών, η έμφασις μεταφέρεται στο Τμήμα Αγγλικής Λογοτεχνίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών: τονίζεται η μοναδικότης της πολλαπλής προσωπικότητος του Otto E. Albrecht (καθώς και της Μουσικής Βιβλιοθήκης της αφιερωμένης στην μνήμη του), ενώ χαρακτηριστικές ακαδημαϊκές αναμνήσεις ολοκληρώνουν την παρούσα ανακοίνωση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»