Περιλήψεις τεύχους 19 (2007)

Αναστάσιος Χαψούλας

Η κοσμική μουσική στο Βυζάντιο του 4ου αιώνα μέσα από τα κείμενα Πατέρων της Εκκλησίας

Πέραν από ορισμένες σύντομες περιγραφές Περσών απεσταλμένων και ολιγάριθμες αναφορές κληρικών και σταυροφόρων, δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για την κοσμική μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει και να περιγράψει την βυζαντινή κοσμική μουσική του 4ου αιώνα, μέσα από την διερεύνηση και την ερμηνεία κρίσεων των Πατέρων της Εκκλησίας περί της βυζαντινής κοσμικής μουσικής (και του θεάτρου).

© Περιοδικό «Μουσικολογία»