Περιλήψεις τεύχους 19 (2007)

Μαρία Σουρτζή

«Μεγάλη» συμφωνία σε ντο μείζονα D. 944 του Franz Schubert. Απόπειρα ανάλυσης του πρώτου μέρους

Αυτό που στην πραγματικότητα επιχειρείται στο παρόν άρθρο είναι μια πρωτογενής αναλυτική προσέγγιση του πρώτου μέρους της «Μεγάλης» συμφωνίας D. 944 του Schubert. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα που αφορούν στις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των κύριων τονικοτήτων (σχέσεις τρίτης, “έκθεση τριών τονικοτήτων”), καθώς και στις μοτιβικές σχέσεις που διατρέχουν τόσο το πρώτο μέρος όσο και ολόκληρη την συμφωνία. Τέλος, εξόχως τονίζεται και το έντονα δυναμικό στοιχείο στην μουσική του Schubert, το οποίο εκφράζεται πρωτίστως μέσω της αδιάκοπης δραματικής κλιμάκωσης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»