Περιλήψεις τεύχους 20 (2011)

E.T.A. Hoffmann

Η οργανική μουσική του Beethoven (εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Γιώργος Σαγκριώτης)

Πρόκειται για μια σχολιασμένη ελληνική μετάφραση του κλασσικού δοκιμίου του E.T.A. HoffmannBeethovens Instrumentalmusik”, που έγινε από τον Γιώργο Σαγκριώτη και συνοδεύεται επίσης από μια εισαγωγή του μεταφραστή.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»