Περιλήψεις τεύχους 20 (2011)

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ

Ιδέες για μια αισθητική της μουσικής του κινηματογράφου

Η πλέον διαδεδομένη άποψη σχετικά με την πρωταρχική λειτουργία της μουσικής του κινηματογράφου είναι αυτή που θέλει τη μουσική να τονίζει τη δραματική πλοκή του φιλμ, ασκώντας επίδραση στη ψυχολογική του διάσταση. Όσο αναμφισβήτητη και αν είναι αυτή η θεώρηση, ειδικά όσον αφορά τον σύγχρονο εμπορικό κινηματογράφο, τόσο σαφής γίνεται, σε μια προσεκτική ανάγνωση της ιστορίας του κινηματογράφου, και η ύπαρξη σημείων εσωτερικής συνοχής των δύο τεχνών, σημείων, στα οποία η μουσική αποτελεί ένα αυτοδύναμο μέρος της οπτικοακουστικής ενότητας και είναι σε θέση να συμβάλλει στη δομική και δραματουργική οργάνωση του κινηματογραφικού έργου. Σε αυτά τα σημεία επικεντρώνεται το παρόν άρθρο. Στόχος του είναι να επισημάνει κύρια χαρακτηριστικά του λειτουργικού χαρακτήρα της μουσικής στον κινηματογράφο που θεμελιώνονται στις αρχές του μουσικού συστήματος.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»