Περιλήψεις τεύχους 20 (2011)

Ίων Ζώτος

Το “aller-retour” του Mozart στο Παρίσι το 1778 και ο Βαρώνος Grimm

Εν αντιθέσει προς την πρώτη διαμονή του Mozart στο Παρίσι (τέλη Νοεμβρίου 1763 – 10 Απριλίου 1764), όπου ο οκταετής Wolfgang έγινε το “χαϊδεμένο” παιδί-θαύμα της γαλλικής αριστοκρατίας, η δευτέρα παραμονή του εκεί (τέλη Μαρτίου – τέλη Νοεμβρίου 1778) υπήρξε άκρως απογοητευτική. Στηρίζοντας τις ελπίδες του, τρόπον τινά, στον Βαρώνο von Grimm, η μόνη επιτυχία του στο Concert spirituel του le Gros υπήρξε η παραγγελία της Συμφωνίας Κ. 297, ενώ οι υπόλοιπες αναθέσεις έργων εστέφθησαν από αποτυχία – την οποίαν ο Mozart απέδιδε στον Cambini. Και ενώ επρόκειτο αρχικώς να παρατείνει την διαμονή του στο Παρίσι και κατά το 1779, ο Grimm τον έστειλε πίσω στο Salzburg, χωρίς να καλύψει καν όλα τα έξοδα της επιστροφής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»