Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Το μουσικολογικό έργο του Ίωνος Ζώτου και οι όψεις της ιστοριογραφίας

Η εναρκτήρια διάλεξη αποτελεί μια αναφορά στο πλούσιο ιστοριογραφικό και ιστορικό έργο του τιμωμένου και μια (πρώιμη) αποτίμησή του, τόσο από την άποψη της ιστορίας της μουσικής ως μέρους της γενικής ιστορίας του πνεύματος, όσο και από την άποψη της ιστορίας των μουσικών μορφών και ειδών. Βάσει αυτής της αναφοράς, επιχειρείται επίσης μια εισαγωγή στο θέμα και στις επί μέρους διαστάσεις του που εκπροσωπούνται στο συνέδριο.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»