Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Μαντώ Πυλιαρού

Ελληνικά μουσικά περιοδικά έντυπα ως πηγές έρευνας της ιστορίας της νεοελληνικής μουσικής. Τα ελληνικά μουσικά περιοδικά του μεσοπολέμου (1925-1934)

Ιστορική αναδρομή (από την εμφάνιση ελληνικών μουσικών περιοδικών, στα τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο)· παρουσίαση των περιοδικών του μεσοπολέμου (με σύντομη αναφορά και στο ευρύτερο ιστορικό – κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο της εποχής)· παρουσίαση των χαρακτηριστικών, της μορφής, της φυσιογνωμίας τους, του περιεχομένου και του έμψυχου δυναμικού τους· ο ρόλος που επιτελούσαν· η πολύπλευρη συνεισφορά τους στη μουσική ιστοριογραφία, καθώς μέσα από αυτά φωτίζονται οι πλευρές της μουσικής ζωής και αναδεικνύονται τα ποικίλα μουσικά ζητήματα της εποχής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»