Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ

Bach the progressive

Η έρευνα στο θεωρητικό έργο του Σαίνμπεργκ αναδεικνύει μια αντίληψη της ιστορικότητας, που στη βάση της δεν έχει την χρονικότητα με την έννοια μιας εξελικτικής διαδικασίας, αλλά την εν δυνάμει χρονικότητα της μουσικής ιδέας. Βλέπουμε ότι ίσως μεγαλύτερης σημασίας από την έννοια της προόδου και την συνυφασμένη με αυτήν – διαφορετική σε κάθε εποχή – μέθοδο επεξεργασίας του μουσικού υλικού είναι ο θεμελιώδης ρόλος της μουσικής ιδέας για την επίτευξη της τελειότητας, μιας τελειότητας που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε ιστορική περίοδο, όπως π.χ. ήδη στο έργο του Μπαχ.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»