Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Μάρκος Τσέτσος

Προς μια κριτική επαναθεμελίωση του κανόνα των μουσικών έργων

Ένα από τα θύματα της μετανεωτερικής αμφισβήτησης υπήρξε η εγκυρότητα του κανόνα των μουσικών έργων της ευρωπαϊκής παράδοσης, τουτέστιν της ραχοκοκαλιάς της νεωτερικής μουσικοϊστορικής αφήγησης. Σε σημαντικό καθήκον της κριτικής μουσικολογίας αναδεικνύεται επομένως μια κριτική επαναθεμελίωση του κανόνα με όρους μιας μη δογματικής και ορθολογικής αξιολογίας, στα χνάρια της κριτικής σκέψης ενός Th. W. Adorno. Στο έργο του τελευταίου υπάρχουν διάσπαρτες άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε αξιολογικά ζητήματα (λ.χ. σε ζητήματα «ποιότητας», «δεσμευτικότητας», «αντικειμενικότητας», «σπουδαιότητας» [Rang] κ.ο.κ. των μουσικών έργων), με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσε να επιχειρηθεί η ανακατασκευή μιας λανθάνουσας κριτικής αξιολογίας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η παρούσα ανακοίνωση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»