Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Ούρσουλα Βρυζάκη

Η ιστορία της μουσικής για παιδιά

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται η θεωρητική ανάλυση των διαφόρων μέσων, με τα οποία μπορούν τα παιδιά και οι νέοι να έρθουν σε επαφή με την ιστορία της μουσικής: από το σχολικό βιβλίο ώς το διαδίκτυο και από τα εικονογραφημένα βιβλία ώς τα διάφορα πολυμέσα. Κεντρικά ερωτήματα στην αναλυτική αυτή παρουσίαση αποτελούν: ο βαθμός απλοποίησης σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται, ο τρόπος “ελκυστικής παρουσίασης”, ο “εκσυγχρονισμός” του υλικού, ο παιδαγωγικός στόχος, καθώς και η επιστημονικότητα του υλικού.

Η παρουσίαση μουσικοϊστορικών θεμάτων αποτελεί μία “νέα, αναπτυσσόμενη αγορά”. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ελληνικό χώρο, όπου σπανίζουν οι πρωτότυπες εκδόσεις ελλήνων συγγραφέων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την ελληνική μουσική. Πρόκειται για μια πτυχή που συχνά “παραμελείται” από τον μουσικολογικό χώρο, μολονότι αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα μουσικολογικής ευθύνης, που δεν θα έπρεπε να μένει ανεκμετάλλευτος.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»