Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Ιωάννης Φούλιας

Μικρό επίμετρο για τον Κωνσταντίνο Δ. Οικονόμου

Το σύντομο αυτό κείμενο αποτελεί συμπλήρωμα στο άρθρο “Κωνσταντίνος Δ. Οικονόμου: ένας σκαπανέας της επιστήμης της μουσικολογίας στην Ελλάδα του μεσοπολέμου”, που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού (Μουσικολογία 21, Νήσος, Αθήνα 2013, σ. 201-233). Μέσα από μία σπάνια μαρτυρία του Ιωσήφ Παπαδόπουλου-Γκρέκα μαθαίνουμε την ημερομηνία θανάτου του Οικονόμου, καθώς και άλλα στοιχεία για την καταγωγή του, την διδακτική αλλά και την συγγραφική του δραστηριότητα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Επίσης, διορθώνεται ένα μικρό αβλέπτημα σε σχέση με ένα πιανιστικό έργο του Λώρη Μαργαρίτη, το οποίο ο Οικονόμου επικρίνει σε μία ανταπόκρισή του από συναυλία.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»