Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Μάρκος Λέκκας

Η μουσική ως τοπογραφική αναπαράσταση μιας μεταφοράς

Η μουσική είναι μια από τις λίγες τέχνες που περιλαμβάνει λέξεις όπως «λειτουργική» στο ορολογικό της λεξιλόγιο για να περιγράψει την θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου, ωσάν να ήταν δυνατό να υπάρχει και «μη λειτουργική» προσέγγιση, προδίδοντας με αυτό τον τρόπο την έμμεση παραδοχή ότι η προσέγγισή της δεν είναι αυτονόητα λειτουργική. Αν η μουσική συνιστά γλώσσα, τότε το ορολογικό αυτό τεκμήριο προκαλεί την ίδια αμηχανία όσο και ένα ενδεχόμενο «λειτουργικό» συντακτικό της γλώσσας, μέσα από το οποίο θα ετίθετο – με τον ίδιο τρόπο – σε διαπραγμάτευση η νοηματική ακεραιότητα της συντακτικής δομής, μετασχηματίζοντας έτσι τη γλώσσα σε ένα άτακτα μεταβλητό σημαίνον ενός επίσης άτακτα μεταβλητού σημαινόμενου, με τον ίδιο τρόπο που ο άνεμος σηκώνει τη σκόνη στην ασυνάρτητη απεραντοσύνη της στέπας, όχι ως φυσικό φαινόμενο αλλά σαν λογοτεχνική μεταφορά…

© Περιοδικό «Μουσικολογία»