Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Γερασιμούλα (Μέμα) Παπανδρίκου

Το τραγούδι του γάμου «Σήμερα λάμπει ο ουρανός» στον ελλαδικό χώρο

Το τραγούδι του γάμου «Σήμερα λάμπει ο ουρανός», όπως και ένα πλήθος άλλων παραδοσιακών μας τραγουδιών, εμφανίζεται διάσπαρτα στον ελλαδικό χώρο σε διάφορα μέρη, από την Κέρκυρα, τα Μέγαρα Αττικής και την Πελοπόννησο, μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο. Μέσα σ’ αυτό το γεωγραφικό εύρος το συγκεκριμένο τραγούδι συναντάται σε ποικίλες εκδοχές. Οι εκδοχές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους στο ρυθμό, στη μουσική, στο κείμενο ή και στα τρία στοιχεία μαζί, παρουσιάζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το τραγούδι αλλού συναντάται σε εύθυμο χορευτικό σκοπό, αλλού σε θλιβερό κι αλλού σε σκοπό επιτραπέζιο ή συνδυασμό των πιο πάνω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκδοχή του τραγουδιού από τα Μέγαρα, που συνδυάζει επιτραπέζιο σκοπό με επωδό σε τετράσημο ρυθμό.

Εδώ θα παρουσιάσω τέσσερις εκδοχές του τραγουδιού αυτού από την Κέρκυρα, τα Καλάβρυτα, τα Μέγαρα Αττικής και την Κύπρο, και θα προσπαθήσω να εντοπίσω τις διαφορές ή τις ομοιότητες στην στιχουργική, την μελοποιία, τον ρυθμό και το συναισθηματικό φορτίο που απελευθερώνεται κάθε φορά, σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»