Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ

Μια αισθητική προσέγγιση στη σωματικότητα της μουσικής στη σχέση της με τη γλώσσα και την εικόνα

Με αφετηρία την αισθητική προσέγγιση του ρόλου της μουσικής στα έργα τέχνης που αποτελούν σύνθεση περισσοτέρων εκφραστικών μέσων, όπως το θέατρο, η όπερα, το μπαλέτο, ο κινηματογράφος, στην παρούσα ανακοίνωση διαπιστώνουμε τον καθοριστικό ρόλο της μουσικής στον συντονισμό και την ενοποίηση των διαφορετικών τρόπων μορφολογικής οργάνωσης, που προκύπτουν από την αναγκαιότητα του υλικού του επιμέρους μέσου. Ανακαλύπτουμε ως βασική αρχή της σύγκλισης των τεχνών στα έργα αυτά την ιδέα μιας μουσικότητας, μιας μουσικής «χειρονομίας» (Geste), ως μιας μορφής έκφρασης βασισμένης όχι σε έννοιες αλλά στη σωματικότητα και την κίνηση, αποδίδοντας με μη συγκεκριμένο αλλά σαφή τρόπο το αποβλεπόμενο καλλιτεχνικό νόημα. Αναγνωρίζοντας την εσωτερική αρχή που διέπει το εκάστοτε μέσο, η έννοια της μουσικής χειρονομίας αποδίδει θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σχέσης των διαφορετικών μέσων που συνθέτουν το καλλιτεχνικό έργο, χωρίς να υποπίπτει στο λάθος και την ψευδαίσθηση μιας ταυτολογίας των μέσων αυτών.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»