Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Μάρκος Τσέτσος

Μουσική και γλώσσα. Μια αναδρομή στη γερμανόφωνη φιλοσοφική συζήτηση με αφορμή ένα κείμενο του Θρασύβουλου Γεωργιάδη

Το 1957 δημοσιεύεται ένα κείμενο του Θρασύβουλου Γεωργιάδη με τίτλο «Sprache, Musik, schriftliche Musikdarstellung» («Γλώσσα, μουσική, γραπτή αναπαράσταση της μουσικής»). Σε αυτό διαπιστώνονται οι διαφορές της μουσικής από τη γλώσσα με αναφορά στις διαφορετικές ιδιότητες των γλωσσικών φθόγγων (Sprachlaute) αφενός και των μουσικών ήχων (Töne) αφετέρου, υποστηρίζεται δε η στενή συνάφεια της γλώσσας με το εγώ και η σχετική αντικειμενικότητα του μουσικού ήχου και της μουσικής. Με αφορμή το συγκεκριμένο κείμενο του Γεωργιάδη, προβαίνουμε σε μιαν αναδρομή στη γερμανόφωνη φιλοσοφική συζήτηση (Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Hanslick, Plessner, Adorno κ.ά.) σχετικά με τις διαφορές γλώσσας και μουσικής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»