Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Κώστας Τσούγκρας

Μουσική και Γλώσσα – Μια διεπιστημονική επισκόπηση ενός πολυεπίπεδου συσχετισμού

Τα τελευταία 30 περίπου χρόνια η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μουσικής και γλώσσας εξελίσσεται μέσα σε έναν ευρύ διεπιστημονικό χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει τα πεδία της γλωσσολογίας, ψυχολογίας, μουσικής θεωρίας, μουσικολογίας και νευροφυσιολογίας. Χαρακτηριστικό της εξελισσόμενης αυτής έρευνας είναι η αλληλοεπικάλυψη των πεδίων και η γόνιμη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και καλλιτεχνών. Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί μια επισκόπηση του διεπιστημονικού αυτού συσχετισμού και μια αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία, με έμφαση στις δημοσιεύσεις των Ray Jackendoff, Fred Lerdahl, Stefan Koelsch, Aniruddh Patel κ.ά.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»