Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Béla Bartók

 

Η έρευνα της δημοτικής μουσικής και ο εθνικισμός
Μετάφραση: Μιρέλλα Σιμωτά-Φιδετζή [Περίληψη]
Τεύχος 2/1985 (2)