Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Olivier Revault d’Allonnes

 

Στα ίχνη του Adorno: τί το κοινωνικό υπάρχει στο τονικό σύστημα;

Μετάφραση: Παναγιώτης Τσούμας [Περίληψη]

Μουσική ανάλυση και ερμηνεία (2006)